Menu

Seniorafdelingen

Målsætningen for senior i VSF

 • Et godt miljø i klubben hvor både elite og bredde trives, og hvor den enkelte spiller kan få de sportslige ambitioner dækket

 • ​En god sportslig ånd, der kan medvirke til udviklingen af individuelle og sociale egenskaber hos det enkelte medlem

 • Et miljø hvor yde og nyde er i balance, og hvor der er lyst til såvel at bevare som forbedre

 • Der skabes et godt socialt samvær med f.eks. klubaften uden fodbold, gældende for både spillere og trænere/ledere

 • ​Et miljø, hvor seniorafdelingen fremstår som gode eksempler for de holdninger og den adfærd, VSF ønsker at stå for

 • Der skal opretholdes et højt aktivitetsniveau for både eliten og bredden

 • ​Det tilstræbes, at flest mulige hold deltager i indenlandske turneringer, ligesom der skal afholdes træningslejre/samlinger før sæsonen enten holdvis eller samlet for en hel afdeling

 • Der skal afholdes afslutning enten holdvis eller samlet for en hel afdeling, når sæsonen er slut

 • Klubben tilskynder til træneruddannelse på eksterne trænerkurser samt intern træneruddannelse

 • Det tilstræbes, at alle trænere til den ny sæson er på plads inden 1. oktober

 • Der skal være tilstrækkeligt mange trænere, således at hver træner har et passende antal spillere i gruppen

 • Der skabes en fælles målsætning mellem ungdoms- og seniorafdelingen

 • At seniorafdelingen gennem resultater og sportslig indstilling såvel på som udenfor banen foregår ungdomsafdelingen med et godt eksempel

 • Resultatmæssigt satses der på at have 1. seniorholdet placeret som "byens" næstebedste hold. Samt, at ingen af de øvrige hold må rangere lavere end to rækker under overliggende hold

 • Der skal sammen med ungdomsafdelingen arbejdes på, at ungdomsspillere skal have en god start og naturlig overgang til seniorafdelingen

 • Dette samarbejde skal udmønte sig i U-21 hold, deltagelse af ynglingespillere i seniortræningen og en information og opbakning fra seniorafdelingen til ungdomsafdelingen og dens medlemmer

 

Luk