Menu

Fodboldformand

Er du vores nye fodboldformand?

Funktion udføres løbende gennem året.

Samarbejde med Fodboldudvalg, Hovedforeningen, Kasserer, ledere, trænere,

Vejle Kommune, DBU Jylland Region 3, Fodboldklubber i DBU Jyllands-/Fyn-/Sjællandsregi og medier (pressen).

 

Funktionsbeskrivelse:

 • Deltage i Hovedbestyrelsesmøder og finde substitut ved afbud.
 • Indkalde til fodboldudvalgsmøder (4 stk. pr. år) i samspil med sekretær.
 • Godkende referat fra Fodboldudvalgsmøder.
 • Udarbejde budget med Økonomiudvalg til godkendelse først i Fodboldudvalget og efterfølgende i Hovedbestyrelsen (forår).
 • Indkalde til
   • Træner- og ledermøder (2 gange forår og 1 gang efterår)
   • Afdelingsleder-/kontaktpersonmøde (2 gange årligt àjun/okt)
   • Årsmøde i fodbold (juni)
 • Ansætte og lave aftaler med kontrakt-trænere samt deltagelse i møder med disse i samspil med ansvarlige i ungdom/senior.
 • Holde ”mus-samtale” en gang årligt med kontrakttrænere.
 • Sikre at kontrakt-trænere m.fl. modtager omkostningsgodtgørelse efter gældende regler og efter anførte tidsfrister (d.1. juni og d.1.november).
 • Forhandle hoved-sponsoraftale i fodbold herunder opfølgning på, at aftalen opfyldes af Vinding SF/Fodbold samt evt. genforhandling.
 • Medieansvarlig i forhold til alle offentlige medier (aviser, radio, tv og internet).
 • Udpege ansvarlige for:
   • Nøgler og nøglekoder
   • Aflevering af bestillingsseddel/Udlevering af træner-/ledertøj
   • Børneattester
   • Baneansvarlig
   • Materiel herunder. Boldrum/skabe.
   • Uddannelse (kurser).
   • Lokal dommerkontaktperson.(påsætter af dommer til 5- og 7-mands)
   • KUV-person via fodboldudvalg.
   • Hjemmeside
   • Indefodbold (træning & turnering DBU Jylland)        
 • Indkalde til træner- og lederfest, herunder overrække Årets træner/lederpris samt jubilæumsgaver ved festen i samarbejde med Fodboldudvalg.
 • Andre forhold
   • Kunstgræsbaner (træning/kampe)
   • Teknisk træning (fælles).
   • DBU’s Fodboldskole
   • DBU’s Mikroput-skole
   • KUV-aftale herunder synliggørelse af indhold/fordele
 • Sikre Vinding SF/Fodbold deltager på følgende møder udenfor klubben.

 Delegeretmøde I DBU Jylland (januar)

   • Regionsmøde i DBU Jylland Region 3 (november)
   • Kommunemøde i Vejle.

Ansvar:

 • Være kulturdanner og et godt forbillede for klubbens ledere, trænere, spillere og forældre.

Kompetencer:

 • Lederegenskaber.
 • Kunne bevare overblikket i pressede situationer.
 • Struktureret.
 • Ansvarlig.
 • Fokuseret.
 • Kunne uddelegere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsforbrug ca. 150-200 timer pr år.

Luk