Menu

Børneattester

Procedure for indhentelse af børneattest i VSF

Der udpeges en ansvarlig i hver afdeling, der sørger for at udarbejde en liste over alle instruktører, trænere og udvalgsmedlemmer over 15 år i afdelingen.

Listen skal indeholde trænerens fulde navn og cpr.nr. og den afdelingsansvarliges navn, tlf.nr. og mail.

HUSK Listen må ikke mailes, da den indeholder personfølsomme oplysninger (cpr.nr.).

VSF sender via e-boks en anmodning om børneattest til politiet. Herefter får træneren en besked fra politiet i sin e-boks om at underskrive samtykke (digitalt). Denne anmodning skal træneren besvare indenfor 14 dage. (Vær opmærksom på at samtykke kun kan gives digitalt, hvis e-boksen er åbnet via e-boks.dk. Adgang via netbank, app m.v. giver ikke mulighed for at give samtykke.)

Når træneren har givet samtykke, får VSF besked fra politiet. Den afdelingsansvarlige får en liste med navne på de trænere, der er modtaget børneattest på.
Hvis enkelte trænere ikke giver samtykke inden 14 dage, skal de rykkes. Den afdelingsansvarlige får en mail med anmodning om, at træneren rykkes for samtykke.

HUSK: Den ansvarlige i afdelingen har ansvar for at sikre, at alle trænere, udvalgsmedlemmer m.v. i afdelingen bliver tjekket, da det er i afdelingen, der er overblik over, hvem der er trænere m.v.

Se også politiets hjemmeside
https://politi.dk/straffeattest/bestil-boerneattest

Til træner/leder sådan gives eller afvises samtykke digitalt

For at give eller afvise samtykke, skal du have en NemID. Du skal også have adgang til din digitale postkasse og have accepteret at modtage post fra det offentlige i din digitale postkasse.

Når man skal give samtykke til udstedelse af en straffe- eller børneattest, skal man sikre sig, at man kender bestilleren og ved, i hvilken sammenhæng attesten skal udstedes.

Hvis du ikke har samtykket inden for 14 dage, bliver bestillingen afvist.

Trin for trin – sådan samtykker du:
1. Log ind i din digitale postkasse med din NemID
2. Vælg den/de bestilling(er), der skal gives eller afvises samtykke til
3. Vælg ”Accepter” eller ”Afvis” (hvis ”Afvis” vælges kan du ikke være træner eller leder i VSF)
4. Bekræft valget
5. Signer med NemID

Hvis du har samtykket:
6. Samtykket sendes til Rigspolitiet
7. Rigspolitiet udsteder attesten og sender den til bestiller

Hvis du har afvist anmodningen om samtykke:
8. Meddelelse om afvisningen sendes til bestiller”.

OBS.
Du kan kun give samtykke, hvis du tilgår din Digitale Postkasse (e-boks) via e-boks.dk. Samtykke kan ikke gives via netbankadgang til e-boks eller via en app.

Luk