Menu

Medlemstal Vinding Sportsforening

Medlemmer

+ træner/leder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Badminton

161

169

162

181

163

185

250

Fodbold

950

1064

923

725

894

732

768

Gymnastik

516

404

457

526

586

585

477

Håndbold

281

321

324

316

311

314

322

Idræt for ældre

157

142

148

140

145

109

135

Motion

487

362

305

449

510

401

331

Tennis

93

82

59

43

40

55

61

VSF i alt

2645

2544

2378

2380

2649

2391

2344

 

Den 31. december 2021 havde Vinding Sportsforening 2165 medlemmer og 179 trænere/ledere i alt 2344 medlemmer.
Medlemstallet indberettes årligt til Centralt Forenings Register og Vejle Kommune.