Menu

Medlemsbetingelser

Ved indmelding i VSF Motion, CrossGym & Cycling accepterer du samtidig følgende medlemsbetingelser:

  1. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.
  2. Misbrug af nøglebrik vil øjeblikkelig betyde bortvisning af brugeren og ”låneren” med efterfølgende karantæne i 2 år. Alle der befinder sig i motionslokalet skal have nøglebrik med.
  3. Der er videoovervågning i motionscentret. Data vil blive behandlet iht gældende lovgivning og benyttes kun i tilfælde af mistanke om svindel med nøglebrik eller ved hærværk, tyveri eller lignende.
  4. Al træning foregår på eget ansvar. VSF Motion kan ikke drages til ansvar for træningsskader pådraget i eller uden for træningslokalet. Træn aldrig alene.
  5. Motionsrummet kan være lukket i skolernes sommerferie grundet renovering og medlemskabet forlænges ikke på grund af dette.
  6. Medbragte værdigenstande opbevares på eget ansvar i såvel omklædningsrum som andre lokaler hørende under Vinding Idræts Center.
  7. VSF Motion er imod doping og derfor kan du, som medlem af VSF Motion, blive udsat for dopingkontrol. Nægtelse medfører automatisk 2 års karantæne for al sportsudøvelse under Dansk Idræts Forbund (DIF). Bliver du testet positiv er konsekvensen også 2 års karantæne.

Bemærk - brug af foto i VSF:
Ved tilmelding til et hold i Vinding Sportsforening accepterer du samtidig, at der må tages fotos af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være af enkelt personer og hold (portrætbilleder). Billederne kan vises på foreningens hjemmeside, trykte og sociale medier som Facebook, YouTube mv. Ønsker du ikke at give samtykke til offentliggørelse af portrætbilleder eller ønsker du at tilbagekalde et samtykke, kan du sende oplysning herom med navn og hold til din afdelingsformand.

Luk