Vision:

 

VSF er hele Vinding/Mølhoms områdets naturlige samlingspunkt for sport og kultur.


Mission:

 

At sikre aktivitet for Vinding/Mølholm områdets beboere med fokus på børn og unge

 

Værdier:

Fællesskab

 

Ved fællesskab forstår vi:

 • En forening - et brand - en foreningstradition
 • Samarbejde på tværs
 • Sammen med andre om oplevelser
 • Hjælpe og støtte
 • Relationer på tværs
 • Samlingssted - sammenhold
 • Netværk
 • Fælles stolthed - en del af noget større
 • Familiespisning - aktiviteter på tværs også åben for ikke medlemmer
Kvalitet

 

Ved kvalitet forstår vi:

 • Veluddannede og forberedte trænere og instruktører.
 • Bedste faciliteter
 • Vi tager idrætten alvorligt
 • Effektive/velforberedte møder
 • Tilfredse medlemmer
 • Ejerskab giver vi-kultur
Ordentlighed

 

Ved ordentlighed forstår vi:

 • Tale pænt om og med hinanden
 • Rydde op og passe på ting - værne om tingene og hinanden
 • Fejl og mangler udbedres med det samme
 • Et ord er et ord
 • God opførsel - repræsenterer VSF på en god måde
 • Overholder regler
 • Sprog - Hvordan taler vi til hinanden
 • Orden i butikken - renlighed - lige vilkår for alle/behandles ens
 • Ansvar over faciliteter, hinanden og sprogbrug (ikke mobning)
   
Udviklingsorienteret

 

Ved udviklingsorienteret forstår vi:

 • Udsyn, åbenhed over nye initiativer - finde plads og følge trends
 • Tænk ud af boksen, nytænkende, vi ser muligheder - har ja-hatten på
 • Væk med "plejer" og "det har vi prøvet før"
 • Medlem i centrum for det vi laver
 • Udvikle og finde ildsjæle - udvikle vore unge trænere

 
Humor

 

Ved humor forstår vi:

 • Grine af og med hinanden - har det sjovt sammen
 • Et godt grin - gør sindet let - det skal være sjovt
 • Humor med omtanke (nye medlemmer)
 • Aktiviteter, der indeholder et moment af humor
 • Det smitter - glade voksne => glade børn
 • Leg
 • Humor - som en stemning i klubben
 • Afslappethed og ikke formelt
Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle