Opgavefordeling i VSF håndboldudvalg

Brikker og nøgler: Janne
Conventus: Bjarke
Facebook: Karina
Formand: Jesper
Hjemmeside: Bjarke
"Kontakt": Karina, Bjarke
Kontakt til trænere: Michael
Materialer og tøj: Janne
Poseuddeling: Karina, Bjarke
Postmodtager: Michael
Rekvisitioner: Jesper
Turnering: Susan
Økonomi: Jette
Kontakt til håndboldudvalget
Jette Frandsen 22677669 frandsenjette66@gmail.com  
Jesper Høvsgaard Sørensen 21312632 jelling1975@gmail.com  
Michael Gregersen 51572657 vsfhbudv@gmail.com  
Janne Høvsgaard Sørensen 61107909 janne.jesper@stofanet.dk  
Susan Madsen 29873141 madsen@susanogchristian.dk     
Karina Nielsen 23498089 karinus@mail.dk    
Bjarke Kjeldsen 40706679 bjarke.balle.kjeldsen@gmail.com    
Skriv til håndboldudvalget her: vsfhbudv@gmail.com
Alt vedr. turneringsafvikling: turneringvsfhb@gmail.com
Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle