Opgavefordeling i VSF håndboldudvalg

Brikker og nøgler: Michael
Conventus: 
Facebook: Signe og Søren
Formand: Henrik/Søren
Hjemmeside: Signe
"Kontakt": Jørgen
Kontakt til trænere: Henrik og Søren
Senior-kontakt: Marie
Materialer og tøj: Søren
Poseuddeling: Jørgen
Postmodtager: Jørgen
Rekvisitioner: Henrik
Turnering: Henrik
Økonomi: Michael
Hal-tider og booking: Henrik (for hele VSF)

 
Kontakt til håndboldudvalget
Henrik Olesen 91539056 henrik.s.olesen@gmail.com  
Søren Jakobsen 20303770 sorenaj7100@gmail.com  
Michael Gregersen 51572657 tkvmichael@gmail.com  
Jørgen Ballegaard 20474561 vsfhbudv@gmail.com  
Marie Uldall   marieuldall@hotmail.com  
     
       
Kontakt vedr. øvrige opgaver      
Signe Jakobsen 30132785 signesj7100@gmail.com  
Skriv til håndboldudvalget her: vsfhbudv@gmail.com
Alt vedr. turneringsafvikling: turneringvsfhb@gmail.com
Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle