Træner du børn og unge mennesker med de samme øvelser som da du selv spillede forbold?

Så er det måske på tide til at søge ny inspiration ?


VSF Fodbold støtter alle klubbens trænere og ledere der ønsker at dygtiggøre sig eller søger ny inspiration.

Her i foråret afholder vi selv i VSF regi :

Torsd. 14/3 -                  Ungdomskamplederkursus

Mand. 4/ & ons. 29/4 - C1 træner opstart kursus 

Hvis du har fundet et kursus du synes ser interessant ud, så kontakt undertegnede, Torben Lund, pr. mail på torben.lene@lund.mail.dk eller tlf.- 29 45 04 87. I særlige tilfælde (når det er dyre kursus) skal din kursus deltagelse godkendes i bestyrelsen, inden der kan gives grønt lys for din deltagelse. I alle tilfælde betaler VSF for kursusgebyr, mens du selv må afholde de udgifter du måtte have til transporten. 

Du kan til enhver tid besøge DBU hjemmeside under afsnittet uddannelse & træning, hvor du kan læse mere om de enkelte kursus tilbud. http://www.dbujylland.dk/uddannelse_og_traening/course/course.aspx

Fra 2018 kom der en ny struktur i DBU træneruddannelse. Fremover skal alle gennem en basisuddannelse kaldet C1 af 10 timers varighed fordelt over 2 gange. Næste skridt er C2. Her er det 3 moduler specifikt målrettet til 3 forskellige aldersgrupper U5-U9, U10-U12 og U13-U19. Dette modul er af 14 timers varighed fordelt over 3 omgange. Derefter skal du bestå en egentlig test. Består du den så har du C diplom enten som børnetræner eller ungdomstræner. Næste skridt er så modul B1-træner kursus af 4 dages varighed.

Følgende kursus er uddrag fra JBU hjemmeside. De valgte kursus er fundet under hensyntagen til at de er indenfor en rimelig geografisk afstand. Du kan finde mere detaljeret information om de enkelte kursus, hvis du går ind på DBU hjemmesider, under afsnittet uddannelse & træning.

Status: 05-03-2019
 
Hvad Sted Hvornår
   
DBU C1 Træner opstart, 2 x 4 timer 17.00 - 21.00 Vinding SF  Tors. 4/4 og Man. 29/4
DBU C1 træner opstart, 2 x 4 timer Åbenrå Ons. 6/3 og ons. 27/3
DBU C1 Træner opstart, 1 x 8 timer  Kolding Man. 15/4
DBU B1 træner opstart Skanderborg Opstart man. 20/5
     

Der kommer løbende nye tilbud. Følg med på JBU hjemmeside.

Udover ovennævnte, så findes diverse andre kursus målrettet forskellige områder såsom Målmandstræning, opstartkursus som velkommen i klubben og diverse trænerarrangementer. Se evt. mere under DBU hjemmeside, uddannellse & træning. Kontakt endelig Torben Lund, såfremt der skulle være flere trænere der er interesseret. Hvis vi kan samle 7-8 stykker, så kan vi afvikle det i eget regi. Jeg vil så sørge for det praktiske.

Vil du være fodbold dommer?

Søg mere information om uddannelsen som fodbolddommer på www.dbu.dk under afsnittet Udannelse & trænning . VSF støtter alle der ønsker at uddanne sig til dommer. Vi har brug for flere dommere!!
Billedresultat for billeder fodbold dommer

Mondulet DBU Dommer er fundamentet i vores dommeruddannelser.
 

Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle