LEJE AF HALLEN

Henvendelse angående leje af hallen, lokaler el. caféen til arrangementer kan ske til

Centerleder, Hans Jørgen Schmidt på tlf. 8171 8979, el. på mail centerleder@v-i-c.dk
 

Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle