Medlemstal Vinding Sportsforening

 

Medlemsudviklingen i Vinding Sportsforening de seneste 10 år 


 

Medlemmer

+ træner/leder

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Badminton

160

168

191

183

152

161

169

162

181

163

Fodbold

916

907

796

958

950

950

1064

923

725

894

Gymnastik

530

519

626

522

486

516

404

457

526

586

Håndbold

307

237

257

337

259

281

321

324

316

311

Idræt for ældre

139

166

158

165

166

157

142

148

140

145

Motion

384

436

457

452

434

487

362

305

449

510

Tennis

103

92

62

67

61

93

82

59

43

40

VSF i alt

2539

2525

2547

2684

2508

2645

2544

2378

2380

2649


Den 31. december 2019 havde Vinding Sportsforening 2300 medlemmer og 349 trænere/ledere i alt 2649 medlemmer.
Medlemstallet indberettes årligt til Centralt Forenings Register og Vejle Kommune.

 

Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle