Formål 

Med udgangspunkt i foreningstraditionen, at tilbyde gymnastik og andre fysiske aktiviteter til børn og voksne i alle aldersgrupper - under hensyntagen til lokalemuligheder

Værdigrundlag

Gymnastikafdelingens værdier er i fællesskab defineret af instruktørererne i foråret 2004 og valideret i sæsonen 2010/11.
I VSF-Gymnastik lægger vi vægt på:

Engagement

Instruktører: Forberedelse, Uddannelse, Indhold, Glæde, Rollemodel
Gymnaster: Opbakning, Stabilitet
Forældre: Meningstilkendegivelse, Opbakning

Fællesskab og helhed

Forældre indbyrdes – Forening < - > Forældre
Instruktører indbyrdes
På tværs af de enkelte hold
Omkring aktiviteten
Holdånd – på holdet og gymnaster indbyrdes

Trivsel

Instruktører: Gode rammer, Inspiration, -At føle sig værdsat
Gymnaster: Gensidig menneskelig respekt, rammer så alle kan være der, vide rammer for gymnastiske udfoldelser

Kvalitet

Undervisning: Uddannelse, Intern vejledning, Ressourcer
Faciliteter: Rengøring, Plads, Redskaber, Sikkerhed
Uddannelse / udvikling: Kurser, Følge trends
Kulturbærende / dannende: Opdragende 

Kreativitet

Undervisning, Mod til at være “anderledes”, Indhold, Musik og redskaber, Opvisning/Afslutning, Fantasi, Oplevelse(r)

Humor

Det skal vær sjovt at gå til gymnastik og vi lægger vægt på uhøjtidlighed og humor.

Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle