Formål og hensigt med Motionsrummet

  • At højne det sociale aspekt ved at medlemmerne på tværs af afdelingerne i VSF mødes i Motionsrummet.
  • At tiltrække nye medlemmer til VSF.
  • At give medlemmerne mulighed for at afhjælpe og forebygge skader.
  • At give medlemmerne såvel fysisk som psykisk velvære som følge af regelmæssig træning.

 

Tilbage til Motion & Cycling's forside!

Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle