COVID19

 

VSF Badminton retter sig efter anbefalinger til ansvarlig afvikling af indendørs badminton som kommer fra Badminton Danmark og DGI Badminton.

Klik på link for at få nyeste information og anbefaling:

https://www.dgi.dk/badminton/badminton/artikler/anbefalinger-til-genaabning-af-badminton-i-hallen

 
Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle