Procedure for indhentelse af børneattest i VSF

  
Der udpeges en ansvarlig i hver afdeling, der sørger for at udarbejde en liste over alle instruktører, trænere og udvalgsmedlemmer over 15 år i afdelingen.
 
Listen skal indeholde trænerens fulde navn og cpr.nr. og den afdelingsansvarliges navn, tlf.nr. og mail.
 
Listen med navne og cpr.nr. afleveres til Merete Schlüter, Glambjerg allé 8. Listerne udarbejdes, så snart det er muligt, da vi skal tjekke trænerne hurtigst muligt. Det vil være fint at samle lidt sammen og aflevere en liste ad gangen.
 
Listen må ikke mailes, da den indeholder personfølsomme oplysninger (cpr.nr.).
 
VSF (Merete Schlüter) sender via e-boks en anmodning om børneattest til politiet. Herefter får træneren en besked fra politiet i sin e-boks om at underskrive samtykke (digitalt). Denne anmodning skal træneren besvare indenfor 14 dage. (Vær opmærksom på at samtykke kun kan gives digitalt, hvis e-boksen er åbnet via e-boks.dk. Adgang via netbank, app m.v. giver ikke mulighed for at give samtykke.)
 
Når træneren har givet samtykke, får VSF besked fra politiet. Merete Schlüter sender den afdelingsansvarlige en liste med navne på de trænere, der er modtaget børneattest på.
 
Hvis enkelte trænere ikke giver samtykke inden 14 dage, skal de rykkes. Merete Schlüter sender mail til den afdelingsansvarlige og anmoder om, at træneren rykkes for samtykke.
 
HUSK: Den ansvarlige i afdelingen har ansvar for at sikre, at alle trænere, udvalgsmedlemmer m.v. i afdelingen bliver tjekket, da det er i afdelingen, der er overblik over, hvem der er trænere m.v.
 
Spørgsmål om indhentelse af børneattester kan rettes til Merete Schlüter, merete@glambjerg.dk eller telefon  40 98 12 79.
 

Til træner/leder sådan gives eller afvises samtykke digitalt

 

Følgende er uddrag fra politiets hjemmeside https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/om_samtykke/
 
 
”For at give eller afvise samtykke, skal du have en NemID. Du skal også have adgang til din digitale postkasse og have accepteret at modtage post fra det offentlige i din digitale postkasse.

Når man skal give samtykke til udstedelse af en straffe- eller børneattest, skal man sikre sig, at man kender bestilleren og ved, i hvilken sammenhæng attesten skal udstedes.

Hvis du ikke har samtykket inden for 14 dage, bliver bestillingen afvist.

Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om skriftligt samtykke ved bestilling af digitale straffeattester, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login med NemID. 

Trin for trin – sådan samtykker du
1. Log ind i din digitale postkasse med din NemID
2. Vælg den/de bestilling(er), der skal gives eller afvises samtykke til
3. Vælg ”Accepter” eller ”Afvis”
4. Bekræft valget
5. Signer med NemID
 
Hvis du har samtykket
6. Samtykket sendes til Rigspolitiet
7. Rigspolitiet udsteder attesten og sender den til bestiller
 
Hvis du har afvist anmodningen om samtykke
8.  Meddelelse om afvisningen sendes til bestiller”.
 
OBS.
Du kan kun give samtykke, hvis du tilgår din Digitale Postkasse (e-boks) via e-boks.dk. Samtykke kan ikke gives via netbankadgang til e-boks eller via en app.

Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle