Velkommen til Vinding Sportsforening

Læs nyt om Vinding Sportsforening og Vinding Idræts Center
i seneste nummer af Kontakt!

HALVNI klubben
Kom og mød Peter Christiansen
den 19. april kl. 8.30!
Se mere her!

___________________________________________

Vinding kunstgræsbane
afholder
Generalforsamling

 

Onsdag den 29. marts kl. 19.00

i det lille mødelokale i VIC
 
  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Bliv medlem af Vinding Idræts Center og deltag automatisk i medlemsspillet "Støt og vind"

Tilmeld dig via hjemmesiden - klik for mere information!

Café VIC Menukort

 ​Tjek Café VICs hjemmeside under "Sportscafé"

 
Kontakt    
Kontakt -  Marts 2017

Kontakt -  November 2016

Kontakt - August 2016

Kontakt - Maj 2016

Kontakt - Marts 2016

Kontakt - December 2015

Kontakt - August 2015

Kontakt - Maj 2015

Kontakt - Marts 2015

Kontakt - December 2014

Kontakt - August 2014

Kontakt - Maj 2014

Kontakt - Marts 2014

Kontakt - December 2013

Kontakt - August 2013

Kontakt - Maj 2013


HUSK! Deadline til næste nummer af Kontakt er
fredag den 
29. april, 2017.

Vinding Sportsforening (CVR 22 30 22 13)/Vinding Idræts Center (CVR 34 54 76 45) | Nygårdsvej 10 | 7100 Vejle